Jiří Vorel

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Benešov v letech 2005 - 2010

Active employment policy in Benešov district in the years 2005 – 2010
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti v okrese Benešov v letech 2005-2010. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se vztahují k fungování trhu práce -- trh práce, nezaměstnanost a politika zaměstnanosti. V první polovině druhé části je provedena socioekonomická analýza okresu Benešov, na kterou navazuje analýza trhu práce, která obsahuje vývoj nezaměstnanosti ve …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the active employment policy in Benešov district in the years 2005 -- 2010.In the theory part there are defined the basic headwords related to the labour market operation -- Labour market, Unemployment, andLabour policy. In the first half of the practical part there was done the socio-economic analysis of Benešov district and related labour market analysis which include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Miroslav Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27803