Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Disertační práce

Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště

Antropogenetical exploration of old slavonic population from cemetery Znojmo-Hradiště
Anotace:
V roce 2007 bylo ve Znojmě-Hradišti objeveno rozsáhlé raně středověké pohřebiště. Již během archeologického průzkumu probíhaly odběry vzorků pro analýzu starobylé DNA (aDNA). Na nekropoli se často vyskytovaly vícečetné hroby s dvěma pohřbenými jedinci, tzv. dvojhroby. V nich byla uložena buď na sebe nebo vedle sebe těla dvou dětí, dospělého s dítětem nebo dvou dospělých. Dle názoru archeologů byli …více
Abstract:
Large early medieval burial ground was discovered in Znojmo-Hradiste in 2007. Samples for ancient DNA analysis were collected during archaeological excavation. There were often multiple graves on the necropolis with two buried individuals in which two adults, two children or adult with children were buried. According to archaeologists, the buried individuals were either relatives or died at the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 4. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., doc. RNDr. Soňa Masnicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika