Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Doctoral thesis

Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště

Antropogenetical exploration of old slavonic population from cemetery Znojmo-Hradiště
Abstract:
V roce 2007 bylo ve Znojmě-Hradišti objeveno rozsáhlé raně středověké pohřebiště. Již během archeologického průzkumu probíhaly odběry vzorků pro analýzu starobylé DNA (aDNA). Na nekropoli se často vyskytovaly vícečetné hroby s dvěma pohřbenými jedinci, tzv. dvojhroby. V nich byla uložena buď na sebe nebo vedle sebe těla dvou dětí, dospělého s dítětem nebo dvou dospělých. Dle názoru archeologů byli …more
Abstract:
Large early medieval burial ground was discovered in Znojmo-Hradiste in 2007. Samples for ancient DNA analysis were collected during archaeological excavation. There were often multiple graves on the necropolis with two buried individuals in which two adults, two children or adult with children were buried. According to archaeologists, the buried individuals were either relatives or died at the same …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 4. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., doc. RNDr. Soňa Masnicová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / General and Molecular Genetics