Theses 

Životní svět žen v penzionu pro důchodce – Bc. Petra SOBKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra SOBKOVÁ

Diplomová práce

Životní svět žen v penzionu pro důchodce

Life world of women in boarding-house for seniors

Anotace: Diplomová práce pojednává o životě žen v penzionu pro důchodce. Teoretická část je zaměřena na problematiku stáří, život v domově pro seniory {--} penzionu pro důchodce, pozornost je také věnována tomu, jak ženy vnímají důležité životní okamžiky ve stáří. Na základě poznatků z odborné literatury formuluje východiska pro praktickou část. Výzkum je zacílen na porozumění životnímu světu žen v penzionu pro důchodce, jak konstruují svoji identitu a vnímají své postavení a úlohu ženy ve společnosti. Při výzkumu byla použita metoda ohniskových skupin v konkrétním zařízení pro seniory. Cílem praktické části bylo vytvořit jeden velký příběh o tom, jak ženy definují svoji identitu a úlohu ve společnosti.

Abstract: Master's thesis deals with the lives of women in the pension for the retired. The theoretical part is focused on the issue of age, lives in the home for the elderly - the pension for pensioners, attention is also paid to how women perceive the important moments of life in old age. On the basis of knowledge of the scientific literature formulates the basis for practical part. Research is targeted to the understanding of life the world of women in the pension for retired, construct their identity and perceive their position and role of women in society. The research was used method outbreaks groups in a particular facility for the elderly. The aim was to create a practical part of one big story about how women define their identity and role in society.

Klíčová slova: stáří, senior, penzion pro důchodce, identita, životní svět, respondent, ženy, životní cyklus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008
  • Identifikátor: 7790

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Celá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 05. 2038

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=7790 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

SOBKOVÁ, Petra. Životní svět žen v penzionu pro důchodce. Zlín, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:29, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz