Tereza KALICHOVÁ

Bakalářská práce

Psychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péče

Psychosomatics of a child who comes to the foster care
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o psychosomatice dítěte, které přichází do pěstounské péče. Cílem práce je analyzovat psychosomatiku dítěte, které je umístěno do pěstounské rodiny za pomocí zpracování teoretických zdrojů. Práce je v rovině teoretické z důvodu vysoké citlivosti údajů o dětech z pěstounských rodin. Práce se zabývá negativními vlivy, které ohrožují zdravý vývoj dítěte a jejich důsledky na …více
Abstract:
The thesis is about the psychosomatics of child who comes to the foster care. The aim of the thesis is to analyze the psychosomatics of the child, which is placed in a foster family, by the theoretical sources. The thesis is theoretical work because children's personal data are very sensitive. The work deals with negative influences that endanger the child's healthy development and influence on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALICHOVÁ, Tereza. Psychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péče. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník