Bc. Kateřina OSINOVÁ

Bachelor's thesis

Transpoziční metody šifrování dat

The transposition data encryption methods
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá transpozočním šifrováním a blíže seznámí čtenáře s jeho vybranými metodami. Dále poskytne letmý náhled do historie kryptografie a popíše tvorbu interaktivní prezentace. Ta je součástí práce a slouží k názorné ukázce některých typů transpozičního šifrování.
Abstract:
Bachelor thesis deals witch transposition encryption and gives a closer look at chosen methods of encryption. Thesis also gives a brief look into history of encryption. The aim of bachelor thesis is to create an interactive presentation with illustrative examples of transposition data encryption.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OSINOVÁ, Kateřina. Transpoziční metody šifrování dat. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Ma-In 2ob.

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.