Bc. Kateřina OSINOVÁ

Bakalářská práce

Transpoziční metody šifrování dat

The transposition data encryption methods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá transpozočním šifrováním a blíže seznámí čtenáře s jeho vybranými metodami. Dále poskytne letmý náhled do historie kryptografie a popíše tvorbu interaktivní prezentace. Ta je součástí práce a slouží k názorné ukázce některých typů transpozičního šifrování.
Abstract:
Bachelor thesis deals witch transposition encryption and gives a closer look at chosen methods of encryption. Thesis also gives a brief look into history of encryption. The aim of bachelor thesis is to create an interactive presentation with illustrative examples of transposition data encryption.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSINOVÁ, Kateřina. Transpoziční metody šifrování dat. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - Informatika (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.