Bc. Jan KOLEK

Diplomová práce

Asynchroní SOMA v jazyce Java\nl{}

Asynchronous SOMA in Java\nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření paralelně pracujícího asynchronního algoritmu SOMA (SamoOrganizující se Migrační Algoritmus) v programovacím jazyku Java. Druhou, neméně důležitou, částí této diplomové práce je tento algoritmus otestovat při práci na dané množině experimentů. Třetí částí je porovnat výsledky vytvořeného algoritmu se stejným, už dříve vytvořeným, algoritmem v programovacím …více
Abstract:
This diploma paper is focused on creating of parallel working non-synchronous algorithm SOMA (Self-organising Migrating Algorithm) in programming language Java. The second part, no less important, is testing of this algorithm in action in given set of experiments. The third part is comparison of results obtained from new created algorithm with the same algorithm, earlier created, in programming language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 20849

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLEK, Jan. Asynchroní SOMA v jazyce Java\nl{}. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe