Mgr. Jakub Čupera, Ph.D.

Disertační práce

Stochastic methods in neuroinformatics and pharmacokinetics

Stochastic methods in neuroinformatics and pharmacokinetics
Anotace:
V první části práce jsou uvedeny základní matematické pojmy použité v dalších částech textu. Druhá část práce se skládá z odborných článků zabývajících se stochastickými postupy v neuroinformatice a farmakokinetice. V těchto článcích se zabýváme stochastickými modifikacemi deterministických modelů rozpouštění za použití Wienerova procesu, které jsou dány ve formě stochastických diferenciálních rovnic …více
Abstract:
In the first part of the work, some basic mathematical methods employed in this thesis are recalled. The next parts consist of papers devoted to pharmacokinetics and neuroinformatics. We present stochastic modifications of deterministic models of dissolution using the concept of Wiener process. The models are given in form of stochastic differential equations and their properties are studied. Semi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD., prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta