Bc. Klára Haltmarová

Bakalářská práce

Disney's Classic Cartoons and their Recent Adaptations: A Comparative Study of Representation of Race and Gender

Disney's Classic Cartoons and their Recent Adaptations: A Comparative Study of Representation of Race and Gender
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na vyobrazení rasy a genderu v Disneyho klasických animovaných filmech a jejich soudobých adaptacích. Analyzuje rasu a gender ve vybraných dílech a porovnává animovaný film s jeho hranou adaptací. Práce také zkoumá chování postavy princezny v souvislosti s genderem.
Abstract:
This thesis focuses on the portrayal of race and gender in Disney’s classic cartoons and their recent adaptations. It analyzes race and gender in the selected films and compares the animated feature with its live-action adaptation. The thesis also examines the behavior of the princess character concerning gender.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Šmilauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura