Bc. Jiří Žák

Bakalářská práce

Analýza tvaru světelné křivky vybraných cefeid z Galaktického pole

Light-curve diagnostics of selected Galactic field classical Cepheids
Anotace:
Náplní této práce je získání originální BVRI CCD fotometrie 9 cefeid pulzujících v základním módu v souhvězdí Kasiopea. Pozorování probíhalo během podzimu 2017 a zimy 2018 na Observatoři Masarykovy Univerzity v Brně. Ze získaných dat byly sestrojeny fázové křivky pro každý filtr a následně popsány metodou Fourierovy dekompozice. Při porovnání získaných koeficientů ϕ21, ϕ31, R21 a R31 ve filtru V s …více
Abstract:
This work presents original BVRI CCD photometry of 9 fundamental mode Cepheids in Cassiopeia constellation. Observation was carried out during autumn 2017 and winter 2018 at Masaryk University Observatory, Brno, Czech Republic. From obtained data, phase curves were constructed for each filter. Light curves were described using Fourier decomposition technique. The comparison of obtained coefficients …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ernst Paunzen, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika