Theses 

Naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v lesní mateřské škole – Bc. Terezie KOŠNAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Terezie KOŠNAROVÁ

Bakalářská práce

Naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v lesní mateřské škole

A Fulfilment of targets of the Framework Education Programme for Preschool Education in a Forest Kindergarten

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v podmínkách lesní mateřské školy. V teoretické části nalezneme kapitoly věnované charakteristice lesních mateřských škol, jejich historii u nás i ve světě a jejich právnímu zakotvení. Dále jsou zde popsány cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jejich naplňování, plánování a evaluace v mateřské škole. V praktické části je popsána realizace integrovaného bloku v Lesní mateřské škole Remízek prostřednictvím její evaluace zaměřené na naplňování cílů rámcového kurikula.

Abstract: This bachelor's thesis deals with possibilities of fulfilling the objectives of the Framework Education Programme for Preschool Education in the conditions of a forest preschool. The theoretical part of this work contains chapters designated to characteristics of forest preschools, their history both in the Czech Republic and in the world, and their legal treatment. In addition, there are described the objectives of the Framework Education Programme for Preschool Education, their fulfilment, planning and evaluation in a preschool. The practical part describes the implementation of an integrated block in Lesní mateřská škola Remízek (forest preschool) by its evaluation with focus on fulfilling the objectives of the framework curriculum.

Klíčová slova: Lesní mateřská škola, předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, evaluace, dílčí cíle, klíčové kompetence, konkretizované výstupy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Váchová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51106 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOŠNAROVÁ, Terezie. Naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v lesní mateřské škole. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz