Theses 

Modely pro identifikaci uživatele na webu – Jan RAKUS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan RAKUS

Bakalářská práce

Modely pro identifikaci uživatele na webu

Methods for user identification on the web

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá metodami identifikace uživatele. Cílem je popsat a identifikovat uživatele na konkrétním případě na webovém serveru absolventi.osu.cz. V první části práce jsou popsány způsoby vytěžování dat a analýza logů. Dále práce seznamuje s principy metod identifikace uživatele na síti a popisuje chování konkrétního návštěvníka na webovém serveru absolventi.osu.cz. V závěru je předložena základní statistická analýza a navrhované zlepšení.

Abstract: This thesis deals with methods of user identification. The aim is to describe and identify users in a particular case on the web server absolventi.osu.cz. The first part describes the methods of data mining and analysis of logs. Further work introduces principles for methods of identifying users on a network and describes the behavior of a particular visitor to a web server absolventi.osu.cz. In conclusion, the presented basic statistical analysis and proposed improvements.

Klíčová slova: vytěžování dat z webu, metody identifikace uživatele na síti, analýza logů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21061 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

RAKUS, Jan. Modely pro identifikaci uživatele na webu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:46, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz