Martina Chřibková

Bakalářská práce

Zhodnocení role Moravskoslezského kraje při zabezpečení sportovních služeb

Evaluation of the Role of the Moravian-Silesian Region in the Provision of Sports Services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu sportu v rámci České republiky i Moravskoslezského kraje se zaměřením na činnost dvou žup sportovně zaměřených spolků v Moravskoslezském kraji - župy Moravskoslezské z České obce sokolské a župy Křížkovského spolku Orel. Práce je řešena v časovém období let 2014 – 2018. V rámci bakalářské práce je ověřována hypotéza, zda sledované spolky …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the current state of sport in the Czech Republic and in the Moravian-Silesian Region, focusing on the activities of two districts of sports-oriented clubs in the Moravian-Silesian Region - the Moravian-Silesian district from the Czech Sokol Community and the Křížkovský district from the club Orel. The work is solved in the period of 2014 - 2018. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Martina Halásková
  • Oponent: David Lenert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma