Bc. Veronika Hadová

Master's thesis

Buddhismus diamantové cesty v České republice: Otázka autority genderových modelů Ole Nydahla

Diamond Way Buddhism in the Czech Republic: The Question of Ole Nydahl‘s Gender Models Authority
Abstract:
V diplomové práci rozebírám problematiku nakládání s autoritou na pozadí debat o genderových rolích, partnerských vztazích a sexualitě v prostředí českého buddhismu diamantové cesty. Předloženou diplomovou práci jsem nahlížela optikou feministického poststrukturalismu. V první analytické části jsem nejprve identifikovala genderové modely, které ve svých dílech prezentuje Ole Nydahl, a které velmi často …more
Abstract:
In the diploma thesis I am analyzing issues of dealing with authority in the background of debates about gender roles, relationships and sexuality in the field of the Czech Diamond Way Buddhism. I viewed the submitted diploma thesis by the feminist poststructuralist approach. In the first analytical part I identified in the first instance gender models, which Ole Nydahl presents in his writings and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta