Bc. Veronika Hadová

Master's thesis

Buddhismus diamantové cesty v České republice: Otázka autority genderových modelů Ole Nydahla

Diamond Way Buddhism in the Czech Republic: The Question of Ole Nydahl‘s Gender Models Authority
Anotácia:
V diplomové práci rozebírám problematiku nakládání s autoritou na pozadí debat o genderových rolích, partnerských vztazích a sexualitě v prostředí českého buddhismu diamantové cesty. Předloženou diplomovou práci jsem nahlížela optikou feministického poststrukturalismu. V první analytické části jsem nejprve identifikovala genderové modely, které ve svých dílech prezentuje Ole Nydahl, a které velmi často …viac
Abstract:
In the diploma thesis I am analyzing issues of dealing with authority in the background of debates about gender roles, relationships and sexuality in the field of the Czech Diamond Way Buddhism. I viewed the submitted diploma thesis by the feminist poststructuralist approach. In the first analytical part I identified in the first instance gender models, which Ole Nydahl presents in his writings and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta