Přemysl TRNKA

Bakalářská práce

Komparative Analyse der formalen Elemente der Organisation eines ausgewählten Unternehmens in Westböhmen und eines in Bayern

Comparative analysis of the formal elements of the organization of a selected company in West Bohemia and one in Bavaria
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the inner politics of two organisations, one of which sits in the Czech Republic and the other in Bavaria. This Thesis should introduce the issue of logistics and transport to the reader, in which both organisations operate. Afterwards an internal layout should be presented. According to the identified aspects, the work should suggest possible structural improvements …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá politikou dvou organizací, jedné v České Republice a jedné v Bavorsku. Práce by měla čtenáři přiblížit problematiku logistiky a transportu, ve které se obě firmy pohybují a posléze představit vnitřní rozložení. Podle zjištěných aspektů má práce na konci navrhnout oběma organizacím možná vylepšení struktury za účelem zvýšení produktivity.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRNKA, Přemysl. Komparative Analyse der formalen Elemente der Organisation eines ausgewählten Unternehmens in Westböhmen und eines in Bayern. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina