Bc. Katarína Lamparská

Diplomová práce

Semilongitudinální studie složení lidského těla se zaměřením na tukovou složku u dětí předškolního až mladšího školního věku

Semi-longitudinal study of the composition of human body focusing on the fat component in preschool and younger school age children
Abstract:
Body composition assessment of children is currently the subject of many studies in the context of the global prevalence of overweight and obesity. The theoretical part of this work tries to provide a brief overview of knowledge about the fat component of the human body and the changes in composition that occur in childhood. It also describes the basic models of body composition and methods of its …více
Abstract:
Hodnocení výživového stavu dětí je dnes v souvislosti s globálně rozšířeným stavem nadváhy a obezity předmětem mnoha studií. Teoretická část této práce se snaží přinést stručný přehled poznatků o tukové komponentě lidského těla a o změnách složení, které nastávají do období dětství. Dále popisuje základní modely tělesného složení a metody jeho hodnocení. Samostatnou podkapitolu tvoří hodnocení těla …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta