Ondřej Koudelka

Bakalářská práce

Využití transmisní elektronové mikroskopie pro studium struktury polymerů

Exploitation of Transmission Electron Microscopy for Polymer Structure Analysis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s elektronovou mikroskopií jakožto velmi důležitou experimentální metodou a její konkrétní použití u studia morfologie a struktury polymerních materiálů. V práci jsou rovněž rozděleny a popsány jednotlivé metody měření, počínaje přípravou vzorků až po samotné vyhodnocování výsledků.
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is to acquaint you with electron microscopy as a very important experimental method and its practical use in study of morphology and structure of polymeric materials. In this thesis, there are also described various methods of mea-surement, ranging from sample preparation to actual evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koudelka, Ondřej. Využití transmisní elektronové mikroskopie pro studium struktury polymerů. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe