Bc. Friedmannová Friedmannová

Diplomová práce

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu

Consumption-driven Hedonism and the Quest of Happiness in an Affluent Society
Anotace:
Tato diplomová práce přibližuje problematiku fenoménu štěstí na pozadí společnosti materiální hojnosti, sycené étosem konzumního hédonismu. V teoretické části nahlíží nejednoznačný a složitý diskurz štěstí interdisciplinární perspektivou (filozofickou, psychologickou, sociologickou a ekonomickou), vymezuje termíny „soudobá společnost“ a „hédonismus“ a prostřednictvím důkladné literární rešerše se snaží …více
Abstract:
This diploma thesis approaches the issue of the phenomenon of happiness against the background of a society of material abundance, pervaded by the ethos of consumer hedonism. The theoretical part looks at the ambiguous and complex discourse of happiness from an interdisciplinary perspective (philosophical, psychological, sociological, and economic), defines the terms "contemporary society" and "hedonism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní