Mgr. Václav Pech

Diplomová práce

Pohybová aktivita jako fyziologická potřeba dítěte

Physical activity as a Physiological Need for Child
Anotace:
Diplomová práce pojednává o motivaci a aktivizaci dítěte k pohybové aktivitě ve vztahu k jeho potřebám. Teoretická část je zaměřena na aktivní pohyb, na možné formy motivace a aktivizace žáka k pohybu. Dále jsou v teoretické části ukázky možných motivačních a aktivizačních výukových metod. V závěru teoretické části se práce zabývá charakteristikou lidských potřeb a jejich využití při rozvíjení motivace …více
Abstract:
Diploma thesis discusses the motivation and activation of the child to physical activity in relation to its needs. The theoretical part focuses on active movement, the possible forms of motivation and activation to the students movement. Furthermore, the theoretical demonstration of the potential of motivating and activating teaching methods. In conclusion, the theoretical part of this work deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta