Martin Mužík

Bakalářská práce

Kybernetická bezpečnost ve velké zdravotnické organizaci (politika bezpečného chování uživatelů)

Cyber security in a large healthcare organization (safe user behaviour policy)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zajišťováním kybernetické a informační bezpečnosti ve velké zdravotnické organizaci. Podává přehled o současné legislativě a také o technických normách a standardech pro oblast kybernetické a informační bezpečnosti. Důraz je kladen zejména na tvorbu bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu vybrané bezpečnostní politiky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with ensuring cyber and information security in a large healthcare organization. It gives an overview of the current legislation and the technical standards for the field of cyber and information security. The emphasis is primarily put on creation of security policy and security documentation. The main goal of this bachelor thesis is to create a proposal of a chosen security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika