Zuzana Mlynaričová

Bakalářská práce

Trestné konanie a ochrana základných ľudských práv a slobôd

Criminal proceedings and the protection of fundamental human rights and freedoms
Abstract:
The contents of my thesis is a general characteristic of criminal proceedings and the definition of fundamental rights and freedoms and their protection. The basic principles of criminal procedure is concerned with the first chapter. The second chapter discusses the various stages of criminal proceedings. The third chapter sets out the rights and obligations of the accused and defense counsel. The …více
Abstract:
Obsahom mojej práce je všeobecná charakteristika trestného konania a definícia základných ľudských práv a slobôd a ich ochrana. Základnými zásadami trestného konania sa zaoberám v prvej kapitole. V druhej kapitole rozoberám jednotlivé štádia trestného konania. V tretej kapitole uvádzam práva a povinnosti obvineného a obhajcu. Štvrtá kapitola je zameraná na výkon trestov a výkon väzby. V piatej kapitole …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Ján Tyrpák
  • Oponent: Mgr. Milan Sisák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK