Světlana Macáková

Bakalářská práce

Zážitková pedagogika ve výtvarné tvorbě

Experiential Education in Creative Arts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces výuky na uměleckých školách. Zde je základní filozofií a účelem vývoj osobnosti jedince. V rámci interakce mezi učitelem a studentem je cílem rozvíjení jeho schopností, talentu a kreativního myšlení . Práce objasňuje pohled na postavení zážitkové pedagogiky v současném moderním školství, kde je zážitková pedagogika považována jako jedna z možných alternativ …více
Abstract:
This bachelor's thesis focus on the proccess of education at Arts Schools. Basic philosophy and purpose is the evolution of certain individual. Interaction between a teacher and a student is the goal to development of his abilities, talent and creativity. Work clarifies the look on the status of experiential education in the current education system, where the experiential education is considered to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macáková, Světlana. Zážitková pedagogika ve výtvarné tvorbě. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika