Bc. Lucie Ponicová, DiS.

Diplomová práce

Penzijní reforma jako součást reformy veřejných financí

Pension reform as part of the reform of public finances
Anotace:
První pilíř důchodového systému v současnosti představuje cca 36 % výdajů státního rozpočtu. Po započtení státního příspěvku a daňových úlev na penzijní připojištění, případně daňových úlev na důchodotvornou část životního pojištění se tento podíl blíží 40 %. Veřejné finance jsou trvale ve schodku a je proto důležité, aby k obnově rovnováhy mezi jejich výdaji a příjmy přispěla i reforma celého důchodového …více
Abstract:
The first pillar of the pension system currently represents about 36% expenditures of the state budget. After adding the state contribution and tax relief on pension or tax credit on pension forming part of the life insurance this share approaching 40%. Public finances are constantly in deficit and is therefore important to restoring the balance between their expenditures and revenues also contributed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní