Bc. et Bc. Kristína Sámelová

Bakalářská práce

Spoření a investování jako způsoby zajištění na stáří

Savings and investment as the ways of provision for retirement
Abstract:
The subject of the thesis “Savings and investment as the ways of provision for retirement” are the possibilities of providing financial resources for retirement. Its aim is to review various options available to provide for old-age and on the basis of specific examples to formulate the optimal solution for clients. The first chapters consist of deep analyzing of the current Czech pension system, the …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Spoření a investování jako způsoby zajištění na stáří“ sú možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na dôchodkový vek. Jej cieľom je posúdenie dostupných možností zaistenia na starobu a na základe konkrétnych príkladov formulácia návrhu optimálneho riešenia pre klientov. Prvé kapitoly zahŕňajú teoretické poznatky a analýzu súčasnej podoby českého dôchodkového systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Juraj Hruška
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance