Michal Hron

Bakalářská práce

Automatická identifikace kódování a jazyka textu

automatic recognition of encoding and language
Anotace:
Zpracování prostých nebo složitých textů (MIME typ - application) často vyžaduje automatické rozpoznání použitého kódování a jazyka. Některé typy souborů nebo stránek obsahují vnitřní informaci o způsobu kódování. Ovšem může dojít ke konfliktům, např. mezi hlavičkami protokolu HTTP a značkou meta. Někdy je vhodné ověřovat správnost kódování souborů, i když je kódování známé. Není-li identifikace způsobu …více
Abstract:
Processing simple or complex texts (MIME type - application) often requires automatic recognition of encoding and language. Some types of files or pages contain an internal information about the encoding method. There might be some conflicts, however, eg. between the HTTP header and the meta tag. Sometimes it may be useful to verify the accuracy of the file encoding even when the encoding is known …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Otakar Pinkas
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45896