Bc. Ivana TROCHTOVÁ

Bakalářská práce

Soužití majority s romskou minoritou ve Vsetíně

The coexistence of the Romani minority with the majority population in Vsetín
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou soužití romského etnika s majoritní společností. S využitím dotazníků zkoumá aktuální situaci v této oblasti v moravském okresním městě Vsetín. Vyhodnocení výsledků dotazníku věrohodně popisuje vztahy mezi minoritou Romů a majoritou ve Vsetíně, které se postupně vyvíjeli od padesátých let minulého století do současnosti. V teoretickém úvodu práce je shrnuta …více
Abstract:
The paper addresses the problems of the coexistence of the Romani minority with the majority population. Using the questionnaire survey method it explores the current situation in the Moravian district town of Vsetín. The result interpretation accurately describes the relationship between the Romani minority and the local majority in Vsetín, a relationship which has been developing since the 1950{ …více
 

Klíčová slova

Rom majorita minorita etnikum
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008
Identifikátor: 8361

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROCHTOVÁ, Ivana. Soužití majority s romskou minoritou ve Vsetíně. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.