Theses 

Česká republika a problém mezinárodní migrace – Bc. Karolína Hájková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Hájková

Master's thesis

Česká republika a problém mezinárodní migrace

The Czech Republic and the Problem of International Migration

Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat příčiny a formy mezinárodní migrace, její důsledky dopadající na Českou republiku a zhodnotit migrační politiky České republiky. V první kapitole se věnuji analýze příčin a forem mezinárodní migrace, včetně jejích pozitivních a negativních dopadů jak na hostitelskou, tak na vysílající zemi. Druhá kapitola je věnována nejdůležitějším a největším migračním událostem v historii lidstva na což navazuji kapitolou zachycující historii Československé republiky z oblasti migrace. Další kapitoly se věnují migrační politice Evropské unie a migrační a azylové politice České republiky. Šestá kapitola analyzuje Českou republiku jako hostitelskou zemi, včetně statistických údajů o nelegální migraci. V sedmé kapitole se zabývám aktuální migrační krizí, na kterou navazuje kapitola poslední, která se týká vyhodnocení vlastního výzkumu, který se zaměřuje na názor veřejnosti na problematiku migrace a migrační krize.

Abstract: The aim of this diploma is to analyze the causes and forms of international migration, its consequences affecting the Czech Republic and to evaluate the migration policy of the Czech Republic. In the first chapter I analyze the causes and forms of international migration, including its positive and negative impacts on both the host and the origin countries. The second chapter is devoted to the largest and most important migration events in the history of humankind, which is followed by a chapter devoted to the history of the Czechoslovak Republic in the field of migration. The next chapters deal with the EU migration policy and the migration and asylum policy of the Czech Republic. The sixth chapter analyzes the Czech Republic as a host country, including statistics on illegal migration. In the seventh chapter, I deal with the current migration crisis, followed by the last chapter on the evaluation of own research focusing on the public opinion on migration issues and the migration crisis

Keywords: Migrace, příčiny migrace, důsledky migrace, historie migrace, migrační politika, migrační krize Migration, causes of migration, consequences of migration, migration history, migration policy, migration crisis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 06:58, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz