Bc. Karolína Hájková

Master's thesis

Česká republika a problém mezinárodní migrace

The Czech Republic and the Problem of International Migration
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat příčiny a formy mezinárodní migrace, její důsledky dopadající na Českou republiku a zhodnotit migrační politiky České republiky. V první kapitole se věnuji analýze příčin a forem mezinárodní migrace, včetně jejích pozitivních a negativních dopadů jak na hostitelskou, tak na vysílající zemi. Druhá kapitola je věnována nejdůležitějším a největším migračním událostem …more
Abstract:
The aim of this diploma is to analyze the causes and forms of international migration, its consequences affecting the Czech Republic and to evaluate the migration policy of the Czech Republic. In the first chapter I analyze the causes and forms of international migration, including its positive and negative impacts on both the host and the origin countries. The second chapter is devoted to the largest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS