Bc. Karolína Hájková

Master's thesis

Česká republika a problém mezinárodní migrace

The Czech Republic and the Problem of International Migration
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je analyzovat příčiny a formy mezinárodní migrace, její důsledky dopadající na Českou republiku a zhodnotit migrační politiky České republiky. V první kapitole se věnuji analýze příčin a forem mezinárodní migrace, včetně jejích pozitivních a negativních dopadů jak na hostitelskou, tak na vysílající zemi. Druhá kapitola je věnována nejdůležitějším a největším migračním událostem …viac
Abstract:
The aim of this diploma is to analyze the causes and forms of international migration, its consequences affecting the Czech Republic and to evaluate the migration policy of the Czech Republic. In the first chapter I analyze the causes and forms of international migration, including its positive and negative impacts on both the host and the origin countries. The second chapter is devoted to the largest …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS