Radek KOJAN

Bachelor's thesis

Návrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnosti

The design of device for the simulation of acoustic symptoms of discharge activity
Abstract:
Předložená práce pojednává o elektrickém výboji, o projevech těchto výbojů a o detekci částečných výbojů. Popisuje fyzikální základy vzniku elektrického výboje v izolantech, polarizace dielektrika a ionizace atomů a molekul. Vysvětluje pojmy jako izolant, dielektrikum, elektrická vodivost či elektrická pevnost. Obsahuje rozdělení výbojů podle různých kritérií, rozdělení částečných výbojů, metody detekce …more
Abstract:
The presented work deals with the electrical charges on the effects of these discharges and on the detection of partial discharges. It describes the physical fundamentals of electrical discharges in insulators, dielectric polarization and ionization of atoms and molecules. It explains concepts such as insulator, dielectric, electrical conductivity and dielectric strength. It includes a division of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jakub Souček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOJAN, Radek. Návrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnosti. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering