Jaroslava Veselská

Bakalářská práce

Keltové a jejich dědictví

The Celts and Their Heritage
Anotace:
Tato bakalářská práce bude mít pět hlavních částí, z nichž první dvě jsou spíše více teoretické a čerpají z množství literárních zdrojů. Zbylé tři části jsou více analytické a kromě literárních poznatků čerpají také z návštěv různých akcí s keltskou tématikou a osobním kontaktem s lidmi hlásícími se ke keltskému odkazu v dnešní době.
Abstract:
The first part was supposed to show us who the Celts were, where they came from and what exactly they brought into the history of mankind in the period after the primeval time. The second part explains the importance of archaeological findings in examining the antique civilizations {--} not only the Celts. The archaeological sources are very important for understanding not only of the way of life but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselská, Jaroslava. Keltové a jejich dědictví. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická