Bc. Linda Kameníková

Bakalářská práce

Požadavky na osobnost a dovednosti zdravotně-sociálního pracovníka

Requirements and skills for personality health social worker
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Požadavky na osobnost a dovednosti zdravotně-sociálního pracovníka je teoreticko-výzkumnou prací. Teoretická část je členěná do pěti kapitol. První kapitola se zabývá historií zdravotně-sociální práce a poukazuje na složitost jejího vývoje. Druhá kapitola nás seznamuje se sociální prácí ve zdravotnictví a jejím cílem. Třetí a čtvrtá kapitola se věnuje analýze osobnosti zdravotně …více
Abstract:
This Bachelor thesis is addresses the theme of Requirements of Personality and Skills of Health and Social Worker in theoretical research. The teoretical part is divided into five chapters. The first chapter deals with history of health and social work and indicates to the complexity of its development. The second chapter intoduces social work in health care and its goal. The third and the fourth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kameníková, Linda. Požadavky na osobnost a dovednosti zdravotně-sociálního pracovníka . Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií