Bc. Zuzana Beranová

Bakalářská práce

Reforma institucí pracovního trhu v Itálii

Institutional Reform of Italian Labor Market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reformami trhu práce v Itálii. Zaměřuje se zejména na prozkoumání významu hlavních institucionálních faktorů a regulací na italském trhu práce. Autorka se zaměřila na legislativní ochranu zaměstnanosti, strukturu mzdového vyjednávání, aktivní politiku trhu práce, zdanění práce, sociální dávky a systém podpory v nezaměstnanosti celkově. V teoretické části práce je tak shrnuto …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with labor market reforms in Italy. It focuses mainly on exploring the meaning of the main institutional factors and the regulation of the Italian labor market. The author focused on employment protection legislation, wage bargaining structure, active labor market policies, labor taxation, social benefits and unemployment benefits system over all. The theoretical part is thus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta