Bc. Luděk Matějíček

Master's thesis

Metody hodnocení kvality DSGE modelu

Methods of evaluating the quality of the DSGE model
Abstract:
Cílem práce je představení a aplikace vybraných metod hodnocení kvality a srovnání DSGE modelů. Nejprve jsou vybrané metody představeny a je zjišťována četnost využití těchto metod v odborné literatuře. Následně jsou představeny čtyři alternativní specifikace DSGE modelu a data využitá k simulacím a odhadům v praktické části práce. Nakonec jsou aplikovány vybrané metody a je formou názorných příkladů …more
Abstract:
The aim of the thesis is the introduction and application of selected methods of quality evaluation and comparison of DSGE models. First, selected methods are introduced and the quantification of the use of these methods in economic literature is performed. Subsequently, four alternative specifications of the DSGE model and data used for simulations and estimations in the practical part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: Ing. Katarína Čellárová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics