Theses 

Konstrukční návrh vratného bubnu pro dopravník dálkové pásové dopravy – Jiří Červinka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Červinka

Bakalářská práce

Konstrukční návrh vratného bubnu pro dopravník dálkové pásové dopravy

Structural Design of Reversing Drum for Conveyor of Long-distance Belt Transport

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavních částí. V první části bakalářské práce je popis a přehled zařízení dálkové pásové dopravy v lomech, v druhé části je proveden základní výpočet pohonu pásového dopravníku, dle zadaných hodnot viz. zadání bakalářské práce, třetí část se zabývá konstrukčním návrhem vratného bubnu, doplněným o sestavný výkres vratného bubnu a detailní výkres příruby vratného bubnu pro dopravník o šířce 1800 mm. Čtvrtá část obsahuje základní pevnostní výpočet bubnu.

Abstract: The thesis is dividend into four main parts. In the first part of the thesis is a description and overview of long-distsnce belt conveyor equipment in guarries, in the second part is made by calculating the basic drive of the conveyor belt, according to set values viz.bachelor thesis, the third part deals with the return drum design proposal, citing the plan of return and a detailed drawing of the drum flange return conveyor drum width 1800 mm. The fourth section contains basic strengh calculation of the drum.

Klíčová slova: Pásový dopravník, vratný buben, poháněcí stanice, uhlí, skrývka

Keywords: Conveyor belt, porter drum, driving station, coal, overburden

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Karel Strakoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz