Bc. Michal Galan

Diplomová práce

Decentralizovaná aplikační platforma Ethereum

Decentralized Application Platform Ethereum
Anotace:
Dôvera v autoritu je súčasťou centralizovaných systémov, ktoré sú využívané v bankovníctve, webovými vyhľadávačmi a sociálnymi sieťami. Medzi finančnými autoritami, ktoré prevádzkujú platobné systémy existujú komplexné obchodné vzťahy s tranzakčnými poplatkami. Navyše, tieto platobné systémy sú prakticky ovplyvniteľné vonkajšími vplyvmi, napríklad politickým vplyvom. Bitcoin je implementácia peňažného …více
Abstract:
Trust in authority is a part of centralized systems such as banking, e-commerce, web search engines and social platforms. Complex business relations and transaction fees exist between financial authorities in international credit card systems. Moreover, these trust-based payment systems can be practically affected by outside factors such as political influence. Bitcoin is an implementation of cash …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Zima

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma