Bc. Lubor Blahůšek

Bakalářská práce

Využití canisterapie ve speciální třídě pro žáky s poruchami autistického spektra z pohledu rodičů

The Use of Canistherapy in a Special Class for Pupils with Autism Spectrum Disorders from the Parents' Perspective
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá poruchami autistického spektra, vymezením pojmu a etiologií, projevy autistického spektra a klasifikací poruch autistického spektra. Druhá kapitola je zaměřena na canisterapii, její pojem, na historii využití psa k terapeutickým účelům a také na metody a formy canisterapie. Ve třetí kapitole, tedy ve výzkumné části bakalářské práce …více
Abstract:
The bachelor’s work is divided into three chapters. The first chapter is concerned with autism spectrum disorders, term specification and etiology, autism spectrum manifestations and autism spectrum disorders classification. The second chapter is concerned with canistherapy, it‘s definition, with history of using dogs for therapeutic purposes and with methods and forms of canistherapy as well. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta