Bc. Veronika Poláchová

Bakalářská práce

Edukace onkologicky nemocných hospitalizovaných s febrilní neutropenií

Education of oncology patients hospitalized for febrile neutropenid
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá edukací onkologicky nemocných hospitalizovaných s febrilní neutropenií. Febrilní neutropenie se nemusí projevovat nepříjemnými (subjektivními) pocity. Proto mohou být preventivní opatření, spojená s předcházením komplikací nemocnými podceňována. Přitom febrilní neutropenie zaujímá vysoké procento z příčin úmrtí onkologicky nemocných. Teoretická část této práce se zabývá …více
Abstract:
My bachelor work is aimed for education of oncology in-pacients with febrile neutropenia. Manifestation of the uncomfortable subjective symptoms is not necessary in the diseasse such as febrile neutropenia. This is the fact why the precuationary measures together with the prevention of complications could be underestimated by pacients. However febrile neutropenia takes high percentage of causes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství