Bc. Lada Žabenská

Diplomová práce

"A zázrak se nekoná!" Distribuce a uvádění českého filmu ve Francii po roce 1989

"The Miracle doesn‘t take place!" Distributing and Screening the Czech Cinema in France after 1989
Anotace:
Diplomová práce je případovou studií, která se zabývá distribucí českého filmu ve Francii především mezi lety 1989 a 2012. Práce si klade za cíl podat nejen historickou zprávu o stavu distribuce českého filmu na tomto trhu, ale také identifikovat základní aspekty, které mohou tuto distribuci ovlivňovat. Text se proto soustředí nejen na distribuční fázi, ale analyzuje také například vliv koprodukce …více
Abstract:
This diploma thesis presents a case study of the distribution and releasing of the Czech cinema in France between 1989 and 2012. This thesis does not present only a historical overview of the distribution of Czech movies in France, but it includes also an identification of some basic aspects which influence the distribution success abroad. The text is dealing not only with the distribution phase. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anna Batistová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta