Jan Faltus

Bakalářská práce

Úloha veřejné správy při využití a rekultivaci postindustriální krajiny

The role of public administration in utilization and recultivation of postindustrial landscape
Anotace:
Cílem práce je obecné vymezení úlohy veřejné správy v oblasti péče o krajinu a jejího využití vzhledem k měnícím se nárokům a požadavkům společnosti v souvislosti s jejím fázovým posunem. Důraz je kladen na geografické aspekty dezindustrializace, včetně analýzy konkrétních příkladů a zhodnocení zda a v jaké míre je úloha veřejné správy v této oblasti plněna.
Abstract:
The aim of this work is the general definition of the role of public administration in the field of landscape care and its use in response to changing needs and requirements of the society in connection with its phase shift. Emphasis is placed on geographic aspects of deindustrialisation, including analysis of case studies and assess whether and to what extent is filled the role of public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Faltus, Jan. Úloha veřejné správy při využití a rekultivaci postindustriální krajiny. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika