Mgr. Lucie Pilařová

Diplomová práce

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Professional social counseling for people with disabilities
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Cílem této práce bylo analyzovat poradenskou činnost v jednotlivých zařízeních se zřetelem na nastínění komplexního obrazu o tom, jakým způsobem tato zařízení fungují. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a empirickou. Část teoretická se skládá ze tří …více
Abstract:
This diploma thesis deals with professional social counselling for persons with disabilities. The aim of this work was to analyze the counselling activities in different facilities with a view to outlining a comprehensive picture of how these facilities work. The thesis is divided into two main parts - theoretical and empiric. The theoretical part consists of three chapters which focus on the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta