Bc. Lucie Fuitová

Diplomová práce

Pronunciation teaching at primary schools with a focus on segmental features and selected aspects of connected speech

Pronunciation teaching at primary schools with a focus on segmental features and selected aspects of connected speech
Anotace:
Diplomová práce „Výuka výslovnosti na základních školách se zaměřením na segmentální rysy a vybrané aspekty vázané řeči“ se zabývá mladšími žáky a vlivem systematické výuky výslovnosti na jejich ústní projev. Práce porovnává dvě skupiny žáků, z nichž pouze jedna skupina věnuje výslovnosti čas navíc, a sleduje možné zlepšení této skupiny. Teoretická část práce poskytuje obecné informace o výslovnosti …více
Abstract:
The Master's thesis “Pronunciation Teaching at Primary Schools With a Focus on Segmental Features and Selected Aspects of Connected Speech” deals with young learners and the impact that systematic pronunciation teaching has on their oral performances. It compares two groups of learners, out of which only one group devotes extra time to pronunciation, and observes the possible improvement of this group …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Pultar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta