Bc. Jan Bouma

Master's thesis

Rodiče s handicapem

Parents with handicap
Abstract:
Diplomová práce se již podle názvu věnuje rodičům, kteří mají nějaký handicap. Výzkum se zaměřuje na rodiče s tělesným postižením, protože každý druh postižení má svá specifika a problémy. Výzkum zachycuje zkušenosti rodičů, pozitiva i negativa se kterými se setkávají během výchovy dětí.
Abstract:
This thesis is about the parents with some handicap. It is obvious from the title of thesis. Research is targeting to parents with physical disability, because all types of handicaps have some specifics and different problems. The research includes experiences of parents. Positives and negatives which they meet during upbringing their children.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education