Bc. Jan Bouma

Master's thesis

Rodiče s handicapem

Parents with handicap
Anotácia:
Diplomová práce se již podle názvu věnuje rodičům, kteří mají nějaký handicap. Výzkum se zaměřuje na rodiče s tělesným postižením, protože každý druh postižení má svá specifika a problémy. Výzkum zachycuje zkušenosti rodičů, pozitiva i negativa se kterými se setkávají během výchovy dětí.
Abstract:
This thesis is about the parents with some handicap. It is obvious from the title of thesis. Research is targeting to parents with physical disability, because all types of handicaps have some specifics and different problems. The research includes experiences of parents. Positives and negatives which they meet during upbringing their children.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education