Klára ČÁPOVÁ

Bakalářská práce

Současná česká poezie pro děti předškolního věku

Actual Czech poetry for children of preschool age
Anotace:
Pro bakalářskou práci jsme si zvolili téma, které je zaměřené na vývoj současné poezie pro děti předškolního věku. K vytvoření bakalářské práce na toto téma nás přivedla skutečnost, že při práci s dětmi v mateřských školách se setkáváme většinou s využíváním starších textů poezie a paní učitelky bohužel nemají přehled o tvorbě současných autorů. Teoretická část je věnována především vymezení hlavních …více
Abstract:
For bachelor's project We picked theme, which deals with evolution of actual kids poetry, mainly for children of preschool age. We picked this theme because of our practise in childrengardens, where you can see that they used only old poetry and teachers here do not have any idea about new authors. In the theoretical composition We delimitate main special terms of this theme. Also We want to introduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr.Mgr. Blanka Janáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁPOVÁ, Klára. Současná česká poezie pro děti předškolního věku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma