Bc. Martina Běhalíková

Diplomová práce

Globální čtení ve výuce žáků na základní škole speciální

Global reading for teaching pupils at special school
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo specifikovat metodu globálního čtení a zaměřit se na možnosti jejího využití u žáků základní školy speciální za pomoci dotykového tabletu. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Její teoretická část vymezuje legislativní rámec vzdělávání a problematiku mentálního postižení, pokračuje popisem aspektů, které ovlivňují školní úspěšnost žáka. V další části …více
Abstract:
The aim of this diploma work was to define the global method of reading and the possible application of this method in special elementary school through the use of tablets. This work is divided into two parts: theoretical and practical.The theoretical part defines the legislative framework of education and the issue of mental disability. The next section focuses on the education of children with mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Práce na příbuzné téma