BcA. Kristýna Ratajová

Bakalářská práce

Orchestrální hráči a jejich postavení ve společnosti

Orchestral players and their position in society
Anotace:
Práce se věnuje orchestrálním hráčům ve vybraných profesionálních orchestrech České republiky, zároveň popisuje celkový historický přínos orchestrů u nás. Mapuje životní situaci těchto zaměstnanců a souvislostí s tím spojených, tedy finanční stránku – vysvětluje tabulkový platový systém, další zaměstnání a celkovou životní úroveň, kterou zjišťuje na základě rozhovorů s vybranými umělci.
Abstract:
The thesis deals with orchestra musicians from selected Czech ansambles and describes the overall historical benefit of our orchestras. At the same time, it surveys the personal situation of the instrumentalists, namely financial matters, second jobs and their living standards. These facts have been discovered by interviewing the artists. The thesis also tries to explain the system of prescribed fixed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jindra Bártová
  • Oponent: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D., doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/bsnfq/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství