Martina Škývarová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby

Subjective needs of homeless people to be informed about the functioning of social policy with a focus on social benefits and social services provided to these persons
Anotace:
Tato práce nese téma subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby. V první části se soustřeďuje na problematiku sociálního vyloučení, v jejímž následku může docházet ke vzniku bezdomovectví. Také se věnuji tématu sociální politiky, zvláště té oblasti, která se pojí s otázkou bezdomovectví …více
Abstract:
This thesis is called subjective need of people without home to be informed about functioning of social policy focused on social benefits and provided social services for these people. First part is oriented on the issue of social exclusion which might cause homelessness. I also devoted to the issue of social policy, especially the sphere connected with the topic of homelessness. I described particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc